AFRODITA & BEAUTY FÓRUM KVÍZ- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA!

A játékszabályzat tartalmazza a játék alapvető szabályait, a játékban részt venni jogosultak körét, a részvételi feltételeket, a sorsolás menetét, időpontját, helyszínét, az adatvédelmi hozzájárulásokat, a játékból kizárás feltételeit, a nyeremény leírását, átvételének körülményeit, a promóció időtartamát és egyéb lényeges jellemzőit.

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Apollos Bt. (1126 Budapest Böszörményi út 19/c fsz. 7) által létrehozott “AFRODITA & BEAUTY FÓRUM kvíz- és nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója az Apollos Bt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  1. A játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, aki szakmáját tekintve szépségipari végzettséggel (kozmetikus, masszőr, kéz- és körömápoló, fodrász, stb.) rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, illetve akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

2. A játék leírása

A Játékosnak válaszolnia kell 3 kérdésre, majd a Vezetékneve, Keresztneve és email címe és telefonszámának megadása után bekerül a kisorsolandó személyek közé. A játékszabályzatot és az adatkezelési nyilatkozatot minden esetben el kell fogadnia a Játékosnak, hogy részt vehessen a sorsoláson.

3. A játék időtartama

A Játék 2021. március 22. és 2021. március 31. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező válaszok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Nyeremény

A nyeremény 4 db PURE OXYGEN termék, amelyet 1 Játékos nyer meg.

Ezen felül minden Játékos garantált nyereménye egy bruttó 2.000 Ft értékű kupon, amelyet egy nettó 10.000 Ft (bruttó 12.700 Ft) feletti vásárlás esetén használható fel a www.afrodita-kozmetik.hu webáruházban.

A kupon visszavonásig, illetve a kuponon feltüntetett határidőig érvényes.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A Játékban csak 18 életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A Játékból ki vannak zárva az Apollos Bt. dolgozói, viszonteladói illetve azok közvetlen hozzátartozói.

5. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2021. április 1.

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím (isz., város, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám megadása.

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni az Apollos Bt.-vel nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Apollos Bt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat az Apollos Bt. személyesen kézbesíti vagy futárcég által kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Postázás csak magyarországi címre történik, maximum 1 alkalommal.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatvédelmi tájékoztató (https://afrodita-kozmetika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) az irányadó.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a “ AFRODITA & BEAUTY FÓRUM KVÍZ- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 1126 Budapest; Böszörményi út 19/c

—————————————————————————————————————-

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Vásárlás 100% biztonsággal! Új vásárlók* részére!
pénzvisszafizetési garancia

Az Afrodita Kozmetika kizárólag kiváló minőségű és ö s s z e t é t e l ű t e r m é s z e t e s szépségápoló termékekre szakosodott, és a tudomány legjavát kombinálja a természet legjavával.

Ha Ön bármilyen okból nem lenne megelégedve termékünkkel, minőségi garanciában, fél éven belül, az Apollos Bt. kérdés nélkül visszatéríti Önnek az árát, illetve lehetőséget biztosít más termékre becserélni!Tovább...

Keresés

Keresés név, hatóanyag és bőrtípus alapján

Hatóanyag szótár

Kozmetikus tanulóknak

Az Afrodita kozmetika cég számára kiemelten fontos a tanulók és a friss kozmetikus szakemberként végző pályakezdők támogatása.

Tovább

Hírlevél Feliratkozás

Facebook